Za serwisem kartki.pl

Dzień Zdobycia Bastylii lub Dzień Bastylii to francuskie święto narodowe obchodzone 14 lipca.
Święto było ustanowione 6 lipca 1880 roku.

Słowo „la bastille” w wolnym tłumaczeniu oznacza zamek obronny na obrzeżach miasta. Paryska Bastylia powstała w zachodniej części Paryża w XIV wieku. Z czasem twierdza zaczęła pełnić funkcję więzienia i symbolizowała despotyzm króla.

Świeto upamiętnia dzień 14 lipca 1789 roku, kiedy mieszkańcy Paryża zdobyli szturmem Bastylię. Zdobycie Bastylii miało duże znaczenie historyczne, było końcem władzy króla i początkiem Wielkiej Rewolucji Francuskiej.

Tego dnia prawie wszyscy mieszkańcy Paryża wychodzą na ulice. Głównymi punktami obchodów święta jest wojskowa defilada na Polach Elizejskich, która rozpoczyna się o 10 rano i zmierza w kierunku Luwru. Wieczorem, uroczystości kończą się pokazem sztucznych ogni naprzeciwko wieży Eiffle’a. Nocą odbywają się szaleństwa na placach i tradycyjne bale w remizach.

Mimo, iż dziś niewiele pozostało z dawnej twierdzy, to miejsce, na którym znajdowała się Bastylia, wciąż uznawane jest za symbol ideałów wolności, równości oraz braterstwa.

Dzień Zdobycia Bastylii obchodzony jest nie tylko we Francji, ale także na całym świecie. Zdobycie Bastylii jest jednym z ważniejszych wydarzeń w historii ludzkości.